Hantera

Att kunna hantera det digitala informationsflödet är kanske en av de viktigaste förmågorna vi behöver rusta våra elever med inför framtiden. I dessa kurser tittar vi på:

– Digitala lässtrategier
– Sökstrategier
– Sortera/strukturera information
– Källkritik
– Tid/fokus

Visar alla 6 resultat